Compendium.cat estrena nou apartat de tractats internacionals en català

El portal de recursos de llenguatge jurídic català, Compendium.cat, segueix creixent. Ara, a més de la legislació de Catalunya, Balears, País Valencià i Andorra, ja s’hi pot trobar també un apartat específic de tractats internacionals en llengua catalana. Aquest nou apartat conté prop de 60 acords internacionals que s’han signat en el marc de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), el Consell d’Europa i la Unió Europea.

Es tracta d’una iniciativa que va sorgir arran del grup de discussió que va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el passat 23 de novembre. Per a la confecció de l’apartat hem comptat amb el suport del Dr. Xavier Fernàndez, professor de dret internacional a la Facultat de Dret de la UB i membre de la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme de la mateixa Facultat.

Algunes de les traduccions al català tenen caràcter oficial en haver-se publicat al BOE o bé al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Les traduccions que no tenen versió oficial coneguda han estat promogudes per la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Informació de les Nacions Unides a Espanya o bé per l’Associació de les Nacions Unides. En cada cas, s’indica la font.

ONU

L’apartat dedicat a l’ONU inclou la Declaració universal de drets humans, pactes internacionals com el de Drets Civils i Polítics i també el de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i també nombroses convencions que regulen matèries com els drets dels infants, les discapacitats, el canvi climàtic, les discriminacions per raó de gènere i les relacions diplomàtiques, entre d’altres.

Unió Europea

A l’espai destinat a la Unió Europea l’usuari hi trobarà la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea i també el Tractat de la UE (TUE) i el Tractat de funcionament de la UE (TFUE), tractats que conformen la base del dret de la Unió Europea i regulen les finalitats i la governança de les seves institucions.

Consell d’Europa

Amb relació al Consell d’Europa, hi ha recollides la Carta social europea i la Carta europea de llengües regionals o minoritàries, així com una selecció d’acords i convenis relacionats amb la salvaguarda dels drets humans, les relacions diplomàtiques, les extradicions, la cibercriminalitat i la protecció de dades, entre molts d’altres.

A tots aquests documents s’hi pot accedir directament a través de l’enllaç  https://compendium.cat/recursos-legislacio/#Tractatsinternacionals, o bé desplegant el menú “Recursos” de la pàgina inicial de www.compendium.cat i clicant sobre l’apartat “Legislació”. La voluntat dels impulsors del Compendium.cat és continuar agrupant els documents legislatius en català per tal de fer-los més accessibles i facilitar així la tasca dels professionals del dret que vulguin exercir en català.

Post by admin

Comments are closed.