Avís legal

Informació legal LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSICE), el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, amb CIF Q5856176B i seu al carrer de Roger de Llúria, 113, 3a planta, 08037 Barcelona, i adreça electrònica cicac@cicac.cat, manifesta que té el dret de comunicació pública del portal Compendium.cat, els drets de propietat del qual resideixen en ©Anna Arnall Duch.

El Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya i la Sra. Anna Arnall Duch no poden assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’internet o presència en línia en les diverses xarxes socials. Dins els límits que estableix la llei, el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen els seus mitjans en línia.

Els continguts de les pàgines d’internet i xarxes socials del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, i de la Sra. Anna Arnall Duch, estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, aquests continguts no vinculen l’esmentada corporació ni la Sra. Anna Arnall Duch, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, atès que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet o xarxes socials del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya i de la Sra. Anna Arnall Duch poden contenir enllaços a pàgines de terceres parts. Per tant, aquestes no poden assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, la Sra. Anna Arnall Duch o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat d’avís previ, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.

 

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades personals, us informem que les dades personals facilitades en els mitjans en línia seran tractades sota la responsabilitat exclusiva del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, amb CIF Q5856176B i domicili al carrer de Roger de Llúria, 113, 3a planta, 08037 Barcelona:

  • Formulari de contacte: les dades de la persona interessada són tractades amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades seran conservades fins que es doni la resposta a la persona interessada i no seran transmeses a terceres persones.
  • Formulari de butlletí: les dades són tractades amb la finalitat de poder ser destinatari d’aquests butlletins, d’acord amb el consentiment de la persona interessada. Aquestes dades es conserven fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.

En qualsevol cas la persona interessada pot indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquest va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: la persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, en cas que així sigui, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.
  • Rectificació: el dret de rectificació està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. La persona interessada té dret a rectificar les dades personals que siguin inexactes i a completar les dades personals que siguin incompletes.
  • Supressió: la persona interessada té dret a suprimir les seves dades personals (“dret a l’oblit”) en els casos següents: quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir; quan revoca el consentiment en el qual es basava el tractament; quan s’oposa al tractament; quan les dades s’han tractat il·lícitament; quan s’han de suprimir per complir una obligació legal, o quan s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: la persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’addueix un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades: la persona interessada té dret a rebre en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica les dades personals que ha facilitat al responsable del tractament, sempre que el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i sempre que es faci per mitjans automatitzats.
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades: la persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre ella o que l’afecti negativament.

 

La persona interessada ha d’adreçar aquestes peticions al carrer de Roger de Llúria, 113, 3a planta, 08037 Barcelona o a dpo@cicac.cat.

Així mateix, també es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpo@cicac.cat.

Anna Arnall Duch, amb la qual hi ha formalitzat el conveni regulador que correspon a la condició d’encarregada del tractament, i com a propietària del portal, accedirà a les dades en qualitat d’encarregada de tractament de dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de comunicació pública d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presència en xarxes socials i pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’hi estableixin a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina. No és responsabilitat del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, ni de la Sra. Anna Arnall Duch, l’ús que l’usuari pugui fer en relació amb els drets de propietat intel·lectual i marques esmentats, i recau la responsabilitat exclusiva en l’usuari que en faci l’ús.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i de les xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense l’autorització prèvia per escrit del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya.

La Sra. Anna Arnall Duch no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. El Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya poseeix tots els drets de comunicació pública. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al seu terminal, no pot disseccionar-lo pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i són competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de totes les qüestions que sorgeixin arran de la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’enjudiciament civil, vigent pugui correspondre-li.

image
https://compendium.cat/wp-content/themes/hazel/
https://compendium.cat/
#b8b8b8
style1
scrollauto
Carregant notícies...
/var/www/html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Loading

Us informem que la nostra web disposa de galetes de tercers i permanents que permeten obtenir informació sobre la navegació dels usuaris que hi accedeixen. Per obtenir més informació, feu clic aquí.

Hi estic d’acord.  Ho rebutjo.  Vull configurar les galetes.