Protecció de dades

En virtut de la normativa de protecció de dades personals, la persona interessada autoritza que les dades personals facilitades en els mitjans en línia siguin tractades sota la responsabilitat del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, amb CIF Q5856176B i domicili al carrer de Roger de Llúria, 113, 3a planta, 08037 Barcelona:

  • Formulari de contacte: les dades de la persona interessada són tractades amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades seran conservades fins que es doni la resposta a la persona interessada i no seran transmeses a terceres persones.

En qualsevol cas la persona interessada pot indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquest va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: la persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, en cas que així sigui, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.
  • Rectificació: el dret de rectificació està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. La persona interessada té dret a rectificar les dades personals que siguin inexactes i a completar les dades personals que siguin incompletes.
  • Supressió: la persona interessada té dret a suprimir les seves dades personals (“dret a l’oblit”) en els casos següents: quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir; quan revoca el consentiment en el qual es basava el tractament; quan s’oposa al tractament; quan les dades s’han tractat il·lícitament; quan s’han de suprimir per complir una obligació legal, o quan s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: la persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’addueix un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades: la persona interessada té dret a rebre en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica les dades personals que ha facilitat al responsable del tractament, sempre que el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i sempre que es faci per mitjans automatitzats.
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades: la persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre ella o que l’afecti negativament.

 

La persona interessada ha d’adreçar aquestes peticions al carrer de Roger de Llúria, 113, 3a planta, 08037 Barcelona o a dpo@cicac.cat.

Així mateix, també es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpo@cicac.cat.

image
https://compendium.cat/wp-content/themes/hazel/
https://compendium.cat/
#b8b8b8
style1
scrollauto
Carregant notícies...
/var/www/html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Loading

Us informem que la nostra web disposa de galetes de tercers i permanents que permeten obtenir informació sobre la navegació dels usuaris que hi accedeixen. Per obtenir més informació, feu clic aquí.

Hi estic d’acord.  Ho rebutjo.  Vull configurar les galetes.