El Tribunal Arbitral se suma al projecte Compendium.cat

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) formalitza avui l’adhesió al conveni de desenvolupament del portal Compendium.cat, iniciativa impulsada pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) juntament amb disset institucions catalanes i andorranes. Joan Ramon Puig Pellicer, president del CICAC, i Frederic Munné Catarina, president del TAB, han signat avui el document d’adhesió.

Amb aquesta adhesió el Tribunal Arbitral de Barcelona reforça la seva aposta per la promoció i l’ús de la llengua catalana en l’àmbit arbitral contribuint a donar a conèixer el portal Compendium.cat en el seu àmbit d’actuació i proporcionant formularis arbitrals en català a la plataforma. El TAB és l’òrgan permanent de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, i té com a principals funcions l’administració de procediments arbitrals en matèria civil i mercantil i la promoció de la cultura arbitral com a sistema alternatiu de resolució de conflictes.

Els formularis del TAB se sumaran als onze formularis en matèria d’arbitratge que ja ofereix el portal i que el passat mes d’abril va elaborar Frederic Munné, actual president del Tribunal Arbitral de Barcelona i també membre de la Comissió de Llengua del CICAC.

El portal www.compendium.cat ofereix més de 800 recursos relacionats amb el llenguatge jurídic català, entre els quals destaquem formularis arbitrals, els models de convenis arbitrals per incorporar en estatuts, contractes bilaterals o acords multipart, i la terminologia elaborada pel TERMCAT Sistemes de resolució alternativa de conflictes.

El portal també ofereix altres recursos lingüístics com ara manuals d’estilapunts lingüístics sobre terminologia jurídicamodels de documentsmaterials didàctics; i també més formularis jurídics en matèria de dret penal, laboralprocessal civilsocietaricontenciós administratiu i família, entre d’altres.

Tots aquests recursos són útils per a advocats, juristes, àrbitres i també empresaris i altres persones que es poden veure implicades en processos arbitrals.

 

El Compendium.cat, un projecte col·lectiu

Les entitats catalanes que participen són: el Consell de l’Advocacia Catalana, el Departament de Justícia, el Departament de Cultura, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), la Universitat Pompeu Fabra, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics filial de l’IEC, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Deganat dels Registradors de Catalunya, el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona, la Mútua de Previsió Social per a advocats Alter Mútua i la Universitat de Barcelona. També hi participen tres institucions del Principat d’Andorra: el Consell General, la Universitat d’Andorra i el Col·legi d’Advocats d’Andorra.

Post by admin

Comments are closed.