La Universitat de Barcelona s’adhereix al conveni per desenvolupar el portal Compendium.cat

La Universitat de Barcelona, a través de la seva Facultat de Dret, ha formalitzat l’adhesió al conveni multilateral signat el passat 13 de desembre per desenvolupar el portal Compendium.cat. Així, s’uneix a les divuit entitats catalanes i andorranes que hi donen suport i reforça la representació universitària que hi ha al portal.

El portal www.compendium.cat ofereix més de 800 recursos relacionats amb el llenguatge jurídic català. Els recursos són de caire lingüístic (manuals d’estil, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, models de documents, materials didàctics) i jurídic (formularis jurídics en matèria de dret penal, laboral, processal civil, arbitral, societari, contenciós administratiu i família, entre d’altres).

Tots aquests recursos són útils per a la comunitat universitària, sobretot la vinculada a les facultats de dret, atès que els estudiants podran resoldre d’una forma àgil els dubtes lingüístics que els sorgeixen en la redacció jurídica de treballs acadèmics, i també és útil al professorat, perquè s’hi poden descarregar gratuïtament models de documents o formularis jurídics que poden esdevenir material didàctic per a la docència que imparteixen.

La Universitat de Barcelona, entitat profundament sensible i compromesa en la promoció de la llengua catalana en l’àmbit jurídic, va publicar el 1979 Curs de llenguatge administratiu català, de la mà de Carles Duarte, o bé el DAU: documents administratius universitaris (1991), totes dues obres pioneres en l’establiment de criteris per a la redacció administrativa, que més endavant es van extrapolar a la redacció jurídica.

Amb l’adhesió al conveni marc, la Universitat de Barcelona, a través de la Facultat de Dret, donarà suport al desenvolupament del portal Compendium.cat i contribuirà a la seva difusió en el si de la comunitat universitària, i també proporcionarà recursos sobre llenguatge jurídic català per tal que siguin indexats al portal i ajudin a completar la base de dades.

Post by admin

Comments are closed.