La Universitat Oberta de Catalunya s’uneix al projecte Compendium.cat

La Universitat de Oberta de Catalunya s’uneix al projecte Compendium.cat amb l’objectiu de contribuir a la difusió del portal en el marc de la seva comunitat universitària, així com explorar recursos en matèria de dret i llenguatge jurídic català que poden ser útils per al portal.

Els estudis de Dret i Ciència Política i els d’Arts i Humanitats de la UOC han sigut els impulsors de l’adhesió, formalitzada el passat juliol, al conveni multilateral que es va signar el 2021 per desenvolupar el portal Compendium.cat.

Actualment, el portal www.compendium.cat reuneix i interrelaciona més de 800 recursos lingüístics i jurídics relacionats amb el llenguatge jurídic català publicats per entitats de tots els territoris de parla catalana.

Com a recursos lingüístics cal destacar manuals d’estil, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, models de documents, materials didàctics; i com a recursos jurídics, cal fer esment dels conjunts de formularis jurídics en matèria de dret penal, laboral, processal civil, arbitral i societari, entre d’altres, que es troben actualitzats, en format editable i llestos per ser descarregats de forma gratuïta.

Tots aquests recursos són útils per a la comunitat universitària, sobretot la vinculada a les facultats de dret i estudis sobre llenguatges d’especialitat, atès que els estudiants podran resoldre els dubtes lingüístics que els sorgeixen en la redacció de treballs acadèmics. Igualment, són útils al professorat, tant de dret com de matèries lingüístiques, perquè hi poden trobar de forma còmode models de documents o formularis jurídics que poden esdevenir material didàctic per a la docència en dret que imparteixin, o bé criteris lingüístics i informació gramatical i estilística útil per a la redacció dels treballs acadèmics.

 

Projecte institucional

Amb l’adhesió de la UOC ja són vint-i-una les entitats que s’han compromès en la promoció del portal Compendium.cat, liderat i impulsat pel Consell de l’Advocacia Catalana.

Les entitats catalanes que participen són: el Consell de l’Advocacia Catalana, els departaments de Cultura i Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), la Universitat Pompeu Fabra, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics filial de l’IEC, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Deganat dels Registradors de Catalunya, el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona i la Mútua de Previsió Social per a advocats Alter Mútua, el Tribunal Arbitral de Barcelona i la Universitat de Barcelona. També hi participen tres institucions del Principat d’Andorra: el Consell General, la Universitat d’Andorra i el Col·legi d’Advocats d’Andorra.

Post by admin

Comments are closed.