Nous formularis jurídics en matèria de família, apunts lingüístics i treballs

Un cop inaugurat el portal Compendium.cat el passat 8 d’abril, continua la tasca de compilar recursos lingüístics especialitzats en llenguatge jurídic i, en aquest sentit, aquest mes de maig s’han indexat 52 apunts lingüístics elaborats per l’Optimot, el Consell de l’Advocacia Catalana i la lingüista Marta Duran, i 6 tesis i treballs que aborden el llenguatge jurídic des de perspectives tan diverses com l’aprenentatge del coneixement especialitzat, la traducció jurídica, el model lingüístic i la lexicometria, entre d’altres. Així mateix, el portal també promou l’elaboració de formularis jurídics i aquest mes s’hi publiquen 6 nous formularis en matèria de dret de família. Paral·lelament a la compilació de nous recursos, també s’han efectuat millores en la indexació de recursos i s’han creat remissions internes entre formularis de dret laboral, entre altres recursos. Els nous recursos que recull el portal són els següents:

Formularis de dret de família 

Els formularis en dret de família han estat elaborats per Vanessa Fraile, advocada especialitzada en dret de família i membre de la Comissió de Llengua del CICAC:

 1. Demanda d’exequàtur de sentència estrangera de divorci de mutu acord
 2. Demanda d’exequàtur de sentència estrangera de divorci contenciós
 3. Conveni regulador de divorci sense fills amb liquidació de règim econòmic matrimonial
 4. Conveni de dissolució d’unió estable de parella amb guarda individual del fill/a menor
 5. Conveni regulador de divorci amb guarda individual dels fills menors i prestació compensatòria
 6. Conveni regulador de divorci amb fill/a menor i fill/a major d’edat

 

En els propers mesos s’indexaran nous formularis de dret de família com ara noves demandes d’execució d’interlocutòries o de modificació de mesures, entre d’altres. Consulteu l’apartat de formularis de dret de família del portal

Tesis i treballs

 1. L’aprenentatge de coneixement especialitzat a través de l’anàlisi d’alguns conceptes del dret de família (2001, tesi doctoral del Dr. Jordi Morel Santasusagna)
 2. La professió del traductor jurídic i jurat. Descripció sociològica de la professió i anàlisi discursiva del transgènere (2002, tesi doctoral de la Dra. Esther Monzó Nebot)
 3. Alineació de textos jurídics paral·lels (català-castellà): alguns problemes (2006, tesi doctoral de la Dra. Marta Ribas Bruguer)
 4. Estudi lexicomètric del vocabulari del procés d’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2015, tesi doctoral del Dr. Albert Morales Moreno)
 5. Llenguatge jurídic català: estat de la qüestió i propostes de futur : estudis sobre la variació terminològica, la història, els recursos, el model lingüístic i l’ús del LJC (2019, tesi doctoral de la Dra. Anna Arnall Duch)
 6. Com l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot fer més comprensibles les normes jurídiques per millorar-ne el coneixement entre la ciutadania (2022, treball final de postgrau del Sr. Rubèn Ramírez Fernàndez)

 

Consulteu l’apartat de tesis i treballs del portal

Apunts lingüístics

Els nous apunts lingüístics aborden qüestions terminològiques del dret, però també usos de mots connectors i aspectes convencionals molt habituals en la redacció jurídica. Els nous apunts lingüístics són:

 1. a la bestreta
 2. ‘sectorialitzat’ o ‘sectoritzat’?
 3. És correcte ‘externalitzar’ en català?
 4. És correcte ‘calendaritzar’ en català?
 5. Com es diu ‘mando’ i ‘mandos intermedios’ en català?
 6. personal del cos de gestió processal i administrativa / gestor -a processal i administratiu -iva
 7. personal del cos d’auxili judicial / auxiliar judicial
 8. És correcte ‘al seu prudent arbitri’ en català?
 9. a petició de, a petició de part
 10. consultar (règim verbal)
 11. ‘depenent’ o ‘dependent’?
 12. ‘designar’ o ‘nomenar’?
 13. ‘en lloguer’, ‘de lloguer’ o ‘per llogar’?
 14. ‘en venda’, ‘de venda’ o ‘per vendre’?
 15. ‘propi’ o ‘mateix’?
 16. ‘el més aviat possible’ o ‘al més aviat possible’?

 

Consulteu l’apartat d’apunts lingüístics del portal

17. La data en un document
18. ‘arrel de’, ‘a rel de’ o ‘arran de’?
19. ‘composar’ o ‘compondre’?
20. És correcte ‘tal i com’ en català?
21. ‘i’ entre cognoms
22. ‘a l’espera de’ o ‘en espera de’?
23. Construcció de participi: ‘donat que’
24. És correcte ‘incautar’ en català?
25. És correcte ‘afrontar’ en català?
26. ‘conseqüentment’ o ‘consegüentment’?
27. ‘sentar’ o ‘assentar’ (les bases)?
28. Com es diu ‘entrar en razón’ en català?
29. de l’ordre de
30. argüir (ús de la dièresi)
31. ‘en favor de’ o ‘a favor de’?
32. ‘en motiu de’ o ‘amb motiu de’?
33. ‘dret a’ o ‘dret de’?
34. en atenció a
35. És correcte ‘vivenda’ en català?

36. ‘sots-‘, ‘sub-‘, ‘vice-‘ (càrrecs)
37. Criteris d’ús de les formes protocol·làries
38. per duplicat
39. ‘tots dos’, ‘els dos’ o ‘ambdós’?
40. magistrat jutge, magistrada jutgessa (plural i ortografia)
41. dit, dita; esmentat, esmentada; mencionat, mencionada
42. referència a elements apareguts anteriorment (traducció de textos jurídics)
43. ‘personar-se’ i ‘comparèixer’
44. Com es tradueix ‘no ha lugar’?
45. abreviatures dels ordinals: 1r, 2n, etc.
46. evidencia, prova, indici
47. informe proposta (plural i ortografia)
48. ‘annexe’ o ‘annex’?
49. gerundi (traducció de textos jurídics)
50. ‘celebrar’ o ‘concertar’ un contracte?
51. És correcte ‘agendar’ en català?
52. ‘cita’ o ‘citació’

Post by admin

Comments are closed.