Nou paquet de recursos: més formularis de dret de família i apunts lingüístics

A partir del 12 de juliol, el portal Compendium.cat ofereix 9 formularis de dret de família, elaborats per l’advocada Vanessa Fraile Ortega,  especialitzada en dret de família i membre de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana, i que consisteixen en demandes de divorci de mutu acord, demandes contencioses de divorci, contestació a la demanda amb reconvenció, demandes de modificacions de mesures i demandes de dissolució d’unió estable de parella, entre d’altres. Aquests formularis s’ofereixen de forma gratuïta i en format Word, per tal que els usuaris se’ls puguin descarregar i adaptar a l’encàrrec corresponent, i completen el paquet de recursos que es va publicar el passat mes de maig i que eren majoritàriament convenis reguladors i demandes d’exequàtur.

El portal també recull el nou apunt del Català a la Carta elaborat pel Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana que porta per títol “Terminologia bàsica de dret de família: errors comuns i recomanacions”. Aquest apunt dona a conèixer els principals errors que es cometen en la redacció d’escrits en matèria de dret de família, proporciona una llista de combinacions lèxiques preferents i recomanacions per a una redacció inclusiva. A banda d’estar indexat dins l’apartat dels apunts lingüístics, l’usuari també el trobarà relacionat amb cadascun dels formularis jurídics de la branca de família, amb l’objectiu que quan consulti els formularis pugui localitzar de forma fàcil informació lingüística que li serà útil per a la redacció (vegeu la imatge).

Així mateix, el portal també ha indexat tretze noves fitxes de l’Optimot que tracten qüestions ortogràfiques com la formació del plural de mots compostos, l’ús de la majúscula en el terme text refós i termes de dret laboral com mobbing i la traducció al català de trabajar a destajo.

A continuació, teniu la llista dels nous recursos indexats:

Formularis de dret de família 

 1. Demanda de separació o divorci de mutu acord (sense fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment)
 2. Demanda de divorci de mutu acord amb fills menor i major d’edat
 3. Demanda contenciosa de divorci amb fill/a menor havent-se decretat prèviament mesures provisionals
 4. Demanda contenciosa de divorci amb fill/a menor i petició mesures provisionals coetànies
 5. Demanda de modificació mesures del divorci de mutu acord amb fills menors d’edat
 6. Demanda de modificació de mesures contenciosa per demanar modificar la mesura de la potestat
 7. Demanda d’execució d’interlocutòria de mesures provisionals en reclamació de pensions d’aliments per al fill/a
 8. Demanda contenciosa de dissolució d’unió estable de parella amb mesures provisionals coetànies
 9. Contestació a la demanda de divorci amb reconvenció per demanar prestació compensatòria i indemnització per raó del treball

 

Aquests formularis completen el paquet de formularis de dret de família que ja oferia el portal i que, en total, sumen 21 formularis de dret de família actualitzats segons la llei vigent i que podeu descarregar gratuïtament des de l’apartat de formularis de dret de família.

Català a la carta

 1. Terminologia bàsica de dret de família: errors comuns i recomanacions

 

Consulteu l’apartat dels apunts del Català a la Carta

Fitxes de l’Optimot

 1. pla pilot (plural i ortografia)
 2. acord marc (plural i ortografia)
 3. país membre (plural i ortografia)
 4. estat nació (plural i ortografia)
 5. ciutat estat (plural i ortografia)
 6. estat membre (plural i ortografia)
 7. alcalde president, alcaldessa presidenta (plural i ortografia)
 8. Plural de ‘conseller delegat’, ‘consellera delegada’
 9. Plural de ‘tinent general’, ‘tinenta general’
 10. Plural de comunitat autònoma: CCAA o CA?
 11. Text refós (majúscules i minúscules)
 12. ‘mobbing’ i ‘bullying’
 13. Com es diu ‘trabajar a destajo’ en català?

 

Consulteu l’apartat de les fitxes de l’Optimot

Paral·lelament a la indexació d’aquests nous recursos, també s’ha completat la indexació de la base de dades terminològica del Departament de Justícia anomenada Justiterm, així com les obres lexicogràfiques del TERMCAT següents: la Terminologia notarial, el Diccionari de dret administratiu, la Terminologia dels drets humans i el Diccionari de dret civil.

De cara a la tardor, hi ha previst publicar un conjunt de formularis jurídics d’estrangeria, recursos de l’àmbit notarial, nous formularis arbitrals, articles de lingüística històrica sobre el llenguatge jurídic català i recursos sindicals. Estigueu atents a les novetats!

Post by admin

Comments are closed.