Nous formularis de família i successions, ja disponibles a Compendium.cat

El portal Compendium.cat ha incorporat una desena de nous formularis de família i successions que completen el material fins ara disponible en aquest àmbit.

Els nous formularis s’han presentat aquest divendres 19 de maig a la X Trobada Anual de Socis de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) celebrada a Girona. L’SCAF, constituïda l’any 2003, agrupa gairebé cinc-cents socis de Catalunya i Balears, la majoria advocats especialitzats en dret de família i successions. La impulsora de Compendium.cat, Anna Arnall Duch, ha presentat al públic assistent a la Trobada tot el potencial de l’eina i el contingut que s’hi pot trobar.

Els nous formularis de família s’han incorporat al portal gràcies a la col·laboració del Col·legi Notarial de Catalunya i han estat elaborats pel notari Francesc Torrent Cufí:

  1. Acta d’inici d’expedient matrimonial
  2. Acta de decisió d’expedient matrimonial
  3. Escriptura de celebració de matrimoni
  4. Acta de constitució de parella estable
  5. Escriptura de divorci de comú acord

Aquests són només alguns dels formularis notarials que s’estan elaborant gràcies al Col·legi Notarial de Catalunya, i properament Compendium.cat recollirà més formularis de successions i altres matèries com ara habitatge, societats, préstecs i hipoteques.

Pel que fa als nous formularis de successions, han estat elaborats pel doctor en dret Pere Grimalt i incorporats al Compendium gràcies a la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Tots ells són formularis basats en l’ordenament jurídic de Mallorca i Menorca:

  1. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu fiduciari: el dret a la quarta trebel·liànica
  2. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu a un legitimari qui veu gravada la seva llegítima a través una cautela socini (o clàusula d’opció compensatòria)
  3. Testament hològraf o testament tancat en el qual es deshereta un legitimari.
  4. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu a qui autoritza a pagar la llegítima en doblers
  5. Testament hològraf o testament tancat que institueix una substitució fideïcomissària de residu: el dret a la quarta inversa de l’hereu fideïcomissari

Cal destacar que aquests formularis contenen notes explicatives a peu de pàgina que ajuden a entendre com interpretar bé les clàusules i el dret de les Illes Balears recollit a la Compilació de dret civil de les Illes Balears. Per exemple, aquests formularis són especialment útils als advocats o advocades que hagin d’assessorar clients que tinguin problemes amb testaments tancats o hològrafs.

Post by admin

Comments are closed.