Nous formularis de dret concursal adaptats al nou marc legal

El portal Compendium.cat estrena un nou apartat de formularis de dret concursal de la mà de l’advocat mallorquí Sebastià Frau i Gaià, expert en el dret de la insolvència. Es tracta d’un conjunt de vuit formularis aplicables a una diversitat de supòsits i actualitzats d’acord amb el text refós de la Llei concursal, segons la redacció establerta per la Llei 16/2022.

El procediment aplicable s’ha vist revolucionat per la darrera reforma legislativa, atès que bona part dels escrits s’han convertit en formularis electrònics estandarditzats que el professional haurà d’emplenar i lliurar a través de la nova plataforma concursal. Els formularis estandarditzats no són, amb tota lògica, objecte de la proposta que anunciem, perquè els escrits afectats, que són prou nombrosos, tindran vetada la creativitat. Des del Ministeri de Justícia han informat que estan treballant en la traducció al català, basc i gallec de tots aquests formularis estandarditzats, els quals esperem que es trobin de forma automàtica des de la plataforma mateix.

Des del portal, oferim formularis per a alguns dels escrits que no han sigut objecte d’estandardització i que caldrà adaptar als supòsits de cada cas. Es tracta de documents gratuïts que es poden descarregar en format editable i modificar segons correspongui. Es caracteritzen per una redacció moderna i funcional, sense perdre el rigor tècnic que ha de caracteritzar tot text jurídic. Els 8 formularis són:

  1. Petició de concurs necessari (articles 13 i 2.4 del TRLC)
  2. Petició de concurs sense massa, vinculada amb la possibilitat de demanar l’exoneració del passiu insatisfet (articles 37 bis i 501 TRLC)
  3. Petició del deutor perquè li sigui exonerat el seu passiu insatisfet (articles 486, 487, 489 i concordants)
  4. Informe de l’administrador/a concursal per demanar al jutjat la fixació de la seva retribució
  5. Demanda d’acció rescissòria concursal (articles 226 i concordants del TRLC)
  6. Demanda de qualificació (article 448 i del TRLC)
  7. Escrit d’un creditor per impulsar l’acció rescissòria concursal en tant que legitimat actiu subsidiari (article 232 del TRLC)
  8. Escrit d’un creditor remès a l’administrador/a concursal per exposar-li arguments en pro de la qualificació de culpabilitat del concurs (article 447 del TRLC)

 

Sebastià Frau i Gaià, l’autor dels formularis

Sebastià Frau i Gaià és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i advocat en exercici. Generalista vocacional, la seva trajectòria l’ha portat a especialitzar-se en dret mercantil, en concret, el dret concursal. Ha cursat dos màsters especialitzats en la insolvència empresarial i ha publicat la monografia La calificación en el concurso de acreedores: una visión crítica. També col·labora en mitjans audiovisuals com ràdio, televisió i premsa i és autor de De la nació a l’estat. El conflicte Espanya/Catalunya.

 

Terminologia de dret concursal

El portal també estrena, coincidint amb la publicació d’aquests formularis, un nou apunt lingüístic de la col·lecció Català a la Carta, anomenat  “Terminologia de dret concursal: castellanismes i altres comentaris”, que dona a conèixer les combinacions lèxiques més habituals, relaciona els principals castellanismes que interfereixen la redacció jurídica de l’àmbit concursal i proporciona comentaris d’interès lingüístic sobre el règim verbal de concórrer, reunir i qualificar.

Post by admin

Comments are closed.