Nou Glossari d’arbitratge internacional. Anglès – català / català – anglès

El nou Glossari d’arbitratge internacional. Anglès – català / català – anglès ofereix les equivalències de l’anglès al català i viceversa de més de 500 expressions pertanyents a l’àmbit de l’arbitratge. Té com a finalitat ser una eina pràctica a l’hora de redactar o traduir escrits arbitrals o sobre arbitratge i va adreçat a professionals del dret que intervinguin en arbitratges internacionals i també professionals de la traducció que hagin de traduir documents en matèria d’arbitratge o escrits pertanyents a procediments arbitrals.

No busca ser un recull exhaustiu de tota la terminologia de l’àmbit, però sí de la més rellevant, per això recull sobretot categories nominals i verbals (ad hoc arbitration, agreement, award, challenge, deliver, equity, object, interim measure, statement of claim i umpire, en són una mostra). Atès el seu caràcter pràctic, l’usuari també hi trobarà col·locacions lèxiques que registren una certa freqüència d’ús (to conduct arbitration, to recuse an arbitrator, to deliver an award, to consolidate proceedings) i locucions jurídiques que, si bé pertanyen al llenguatge jurídic en general, són molt freqüents en els textos arbitrals (as regards, pursuant to, where appropiate, as the case may be). En alguns casos, el glossari també aporta informació semàntica i d’ús mitjançant una vintena notes.

Per a la selecció dels termes i l’establiment de les equivalències s’ha tingut en compte la normativa internacional, andorrana i espanyola que regula l’arbitratge i també glossaris i diccionaris especialitzats en la matèria.

Aquesta iniciativa s’ha dut a terme en el marc del portal Compendium.cat, un projecte que rep el suport de fins a trenta institucions, entre les quals el Consolat de Mar i el Tribunal Arbitral de Barcelona. Amb motiu de la Barcelona International ADR Week, vam avançar una primera versió d’aquest glossari, que avui presentem en la seva versió definitiva.

Per a la seva elaboració s’ha comptat amb l’expertesa de Josep M. Mestres, doctor en lingüística per la Universitat Pompeu Fabra (2006), corrector redactor del Parlament de Catalunya en excedència voluntària (1984-1991), traductor i intèrpret jurat i cap del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut de l’Estudis Catalans en el període 1991-2023. Ha publicat, juntament amb Josefina Guillén, el Diccionari d’abreviacions (2001), i amb Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité el Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos (2009).

Post by admin

Comments are closed.