La Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat d’Andorra aporten manuals de dret en català al portal Compendium.cat

Aquest mes de setembre el portal suma 18 recursos més gràcies a les contribucions de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat d’Andorra (UdA). En destaquem 12 manuals de dret en català, de caràcter didàctic, que formen part de la bibliografia utilitzada en la formació universitària actual de les dues universitats. Els manuals de la UOC expliquen matèries del dret aplicable a Espanya i Catalunya, mentre que els manuals de l’UdA tracten sobre dret andorrà.

Aquesta aportació ha permès obrir una nova categoria de recursos, els manuals de dret, que complementen les categories ja existents de formularis jurídics, recursos lingüístics, treballs i articles i legislació. Els nous manuals de dret indexats són els següents:

 

Manuals de la UOC Manuals de l’UdA

 

La UOC i l’UdA també proporcionen altres recursos lingüístics

A més dels manuals de dret, l’UdA també ha aportat el manual didàctic Català jurídic, del professor Josep Salom, publicat el 2006, que ofereix continguts gramaticals, convencionals i discursius sobre el llenguatge jurídic català, i que ha sigut obra de referència en l’ensenyament d’aquest llenguatge d’especialitat a Andorra. La UOC, per la seva banda, ha aportat el manual de traducció Traducció del castellà al català: més enllà de la intercomprensió (2a edició, 2019), de la Dra. Ona Domènech, que ofereix una panoràmica general de les característiques que presenta la traducció jurídica del castellà al català i dona a conèixer un conjunt d’interferències lingüístiques habituals entre aquestes dues llengües; i també cinc materials didàctics sobre llenguatge jurídic català, els quals pertanyen al Curs de llenguatge jurídic català que imparteix l’Escola d’Idiomes de la UOC i són útils per a tots aquells que vulguin perfeccionar la seva competència lingüística. Els materials didàctics són: Com ens referim a un element anterior?, Els connectors, El futur d’obligació, La passiva pronominal i Nomenament, exercici i cessament de càrrecs.

Tots els materials es poden consultar i descarregar gratuïtament des del portal Compendium.cat.

Post by admin

Comments are closed.