El Consell Superior de la Justícia d’Andorra és la quarta institució andorrana del Compendium.cat

El Consell Superior de la Justícia d’Andorra s’ha convertit en la quarta institució del Principat que s’incorpora al Compendium.cat i se suma al Consell General d’Andorra, el Col·legi d’Advocats d’Andorra i la Universitat d’Andorra en la seva participació al portal de recursos de llenguatge jurídic català. L’acord es va formalitzar en un acte que es va realitzar el passat 16 de maig a la seu del Consell Superior de la Justícia i que va estar encapçalat pel president de la institució andorrana, Josep Maria Rossell, i la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez.

El portal ja conté actualment 72 recursos de llenguatge jurídic català elaborats per institucions i organismes d’Andorra. Aquest material va dirigit, principalment, als col·lectius que treballen en l’àmbit del dret i la justícia al país pirinenc, a professionals d’empreses i administracions públiques en la redacció de documents jurídics i administratius, a la comunitat universitària de ciències jurídiques i empresarials i als participants en processos de redacció legislativa. Així, és una eina útil per resoldre dubtes lingüístics relacionats amb la redacció jurídica i administrativa, trobar diccionaris especialitzats en dret o consultar els criteris de redacció per a documents normatius, judicials, contractuals i administratius en llengua catalana.


Recursos elaborats per organismes del Principat d’Andorra

Dels recursos andorrans que es poden consultar i descarregar al Compendium.cat, destaquem:

· Manual de llenguatge jurídic, manual de redacció i estil elaborat pel Consell Superior de la Justícia d’Andorra

·  Català jurídic (2024), material didàctic de la Universitat d’Andorra a càrrec de Maria Cucurull

· 61 models de documents administratius i jurídics de la Secretaria de Política Lingüística del Govern d’Andorra

· 7 manuals de dret andorrà de la Universitat d’Andorra

El Compendium.cat també conté altres documents amb informació útil, com una sèrie d’apunts terminològics que fan referència a l’ordenament jurídic andorrà, com ara Que és el delicte d’iniciat? i el Glossari d’arbitratge internacional (anglès-català/català-anglès). També s’hi pot trobar informació sobre els tractaments protocol·laris de càrrecs andorrans en el document de “Tractaments protocol·laris” del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o el document de referència per a la redacció normativa a Andorra Proposta d’acord sobre criteris de concepte i de forma per a l’elaboració de les proposicions i dels projectes de llei, entre d’altres.

Post by admin

Comments are closed.