El portal Compendium.cat incorpora novetats

Sense renunciar a la claredat que el caracteritza, el portal incorpora canvis a la pàgina inicial, crea seccions per presentar la informació amb nous criteris, com ara els més buscats, i endreça els recursos  en quatre categories perquè sigui més fàcil trobar la informació: formularis jurídics, llenguatge jurídic, treballs i una nova categoria de legislació, que s’incorpora per primera vegada.

En aquest nou apartat de legislació , Compendium.cat recull la legislació en funció dels territoris —Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra— de manera que l’eina sigui el més ajustada i útil possible als juristes de cada un d’aquests àmbits territorials.

Alguns d’aquests canvis que s’han aplicat a Compendium.cat van sorgir del grup de discussió (focus group) de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, un grup creat precisament amb l’objectiu de fer aportacions i generar idees sobre el portal.

Post by admin

Comments are closed.