La Facultat de Dret de la UB crea un grup de discussió sobre el Compendium.cat

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ha organitzat un grup de discussió (focus group) al voltant del portal Compendium.cat amb l’objectiu de fer aportacions i generar idees sobre les futures ampliacions del portal.

El grup de discussió està format per la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme de la Facultat de Dret, presidida pel degà de la Facultat, Xavier Pons, i integrada pel vicedegà de Compromís Social, Comunicació i Igualtat, Fernando Barbancho, la secretària de la Facultat, Elena Guixé, l’administrador de centre i secretari de la Comissió, Albert Madrenas, i deu persones entre les quals representants del col·lectiu de professors, els Serveis Lingüístics de la UB i els estudiants.

Aquest passat 21 de novembre, va tenir lloc la sessió presencial del grup de discussió on també va assistir Anna Arnall, autora i responsable del portal Compendium.cat. Durant la sessió es van intercanviar diversos punts de vista, i els professors i estudiants de dret van tenir l’oportunitat d’aportar la seva experiència d’usuari, una experiència molt valuosa i que serveix per fer noves ampliacions del portal i ratificar les ampliacions que actualment s’estan configurant.

En els propers mesos la web té previst afegir novetats a la pàgina inicial, ampliar la classificació actual dels recursos i crear noves categories per accedir a la informació, i també es valora positivament fer un apartat de preguntes freqüents i afegir continguts sobre la legislació. Pel que fa als formularis, té previst indexar formularis en matèria d’estrangeria, dret de successions de les Illes Balears, arbitratge, dret concursal i de sol·licitud de mesures en suport de l’accessibilitat, entre d’altres.

Aquesta activitat s’ha dut a terme en virtut del conveni signat amb la Universitat de Barcelona el passat juliol, en què la UB s’adhereix al Conveni marc de col·laboració entre el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) i les institucions i entitats que donen suport al portal Compendium.cat.

Post by admin

Comments are closed.