El portal per a la redacció jurídica Compendium.cat es presenta a la UOC: la utilitat del portal per a l’àmbit acadèmic

El passat 22 de febrer va tenir lloc la presentació del portal Compendium.cat a la Universitat Oberta de Catalunya. Anna Arnall, coordinadora del portal, va explicar la utilitat acadèmica del portal a estudiants i professors dels Estudis de Dret i de Llengua Catalana, així com al personal del Servei Lingüístic i l’Escola d’Idiomes Moderns de la UOC.

La utilitat del portal en l’àmbit acadèmic es concreta en els punts següents:

  • permet treballar competències relatives al desenvolupament d’un discurs jurídic adequat, especialment en el canal escrit;
  • permet treballar competències de cerca documental, com ara l’establiment de criteris per discernir quin és el manual de redacció jurídica més adequat per a un encàrrec concret o bé què passa si es troben dos manuals amb informació contradictòria;
  • és útil com a font per a material didàctic (els formularis jurídics, actualitzats d’acord amb el dret vigent i de bona qualitat lingüística, poden il·lustrar com s’apliquen determinats preceptes jurídics del dret de família, successions o contractes, entre d’altres);
  • també és útil com a eina metodològica per a estudiants de lexicografia, atès que el portal els pot ajudar a segmentar el panorama de recursos de llenguatge jurídic català des de diverses perspectives, i
  • finalment també és útil per documentar textos que poden ser objecte d’anàlisi en treballs de recerca de grau i màster (per exemple, estudiants de llengua catalana o traducció hi poden trobar textos com els formularis jurídics o bé les traduccions al català de més de 60 tractats internacionals).
Post by admin

Comments are closed.